St. Paulus, Ludwigsburg

St. Paulus, kath.

Ludwigsburg, Beethovenstraße 70
Web: www.st-paulus-online.de

Foto von St. Paulus in Ludwigsburg


Der Altarraum in St. Paulus Foto vom Altarraum in St. Paulus in Ludwigsburg


Die Muttergottes in St. Paulus Foto der Muttergottes in St. Paulus in Ludwigsburg